De visie en aanpak van de Jelly Belly Candy Company

MISSIE

Jelly Belly Candy Company streeft ernaar om snoepjes van de hoogste kwaliteit te produceren, een superieure klantenservice te leveren en consumenten een betrouwbaar en leuk assortiment snoepgoed aan te bieden. Wij gebruiken steeds de beste ingrediënten en passen de meest geavanceerde productieprocessen toe. Wij stellen alles in het werk om overal ter wereld een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en hanteren hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen in al onze activiteiten.

We willen dat het publiek, onze consumenten en zakelijke partners vertrouwen hebben in de producten die onze naam dragen en dat onze productie voldoet aan onze gedragscode.

Jelly Belly houdt zich aan de ethische zakelijke normen in al zijn activiteiten en eist van zijn leveranciers en licentiehouders dat ze zich op dezelfde manier gedragen.